Образци на документи- молби, заявления, бележки и други

Заявления за извиняване на отсъствията

Icon

Отсъствие до 7 дни

Icon

Отсъствие до 3 дни

Документи за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда

Icon

Служебна бележка за ОЕСР - за представяне пред дирекция "Социално подпомагане" при отпускане на помощи

Icon

Декларация от родител за преминаване на ученик в ОЕСР

Icon

Заявление от родител за преминаване на ученик в ОЕСР

Заявления за стипендии

Icon

Декларация от родител - повторен брак, фактическо съпружество

Icon

Стипендия - ТЕЛК

Icon

Стипендия - За един родител

Icon

Стипендия - Социална

Icon

Стипендия - Еднократна

Icon

Стипендия - Дуално обучение

Icon

Стипендия - Успех

Разни декларации, образи и приложения

Icon

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Icon

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Титулни страници учебни програми

Icon

Образци на документи

АНЕКС 3 към Правилника на ВТГ "Георги Стойков Раковски"

Icon

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ - ОПАРАЗИТЕНОСТ

Удостоверения

Icon

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

следва да послужи пред работодател и ТД на ГИТ - Варна

Icon

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕТСКИ

Icon

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАНА УЧЕБНА ГОДИНА

Заявления

Icon

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ

Icon

ЗАЯВЛЕНИЕ - ЗИП

Icon

ЗАЯВЛЕНИЕ - СИП

Icon

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА

Icon

ЗАЯВЛЕНИЕ - АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

Приложения към ВПОПДОИ

Icon

Приложение №4

Icon

Приложение №3

Icon

Приложение №2

Icon

Приложение №1

Анализи

Icon

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ВХОДНО/ИЗХОДНО НИВО

Icon

Анализ на резултатите от изходното ниво

учебен предмет "Математика"